กำจัดขยะ, กำจัดกากอุตสาหกรรม, Waste Management, เตาปูนเผาขยะ, บำบัดน้ำเสีย

SCIeco ซิวรางวัลเหรียญทอง โครงการจัดระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม จาก กรมโรงงานฯ
บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งและเริ่มดำเนินธุรกิจบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2537 ภายใต้ชื่อ บริษัท ซิต้า-ไทย เวสท์ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด โดยทำธุรกิจร่วมกับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ซึ่งได้ร่วมบุกเบิกการกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีการเผาในเตาผลิตปูนซีเมนต์เป็นรายแรกในประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีโดยตรงจากยุโรป
ต่อมาในปี 2544 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ได้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับใบอนุญาตประเภท 101 ในฐานะโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมโดยกระบวนการใช้ความร้อนด้วยการเผาในเตาเผาซีเมนต์ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย อีกทั้งในปี 2545 โรงงานปูนซีเมนต์ไทยในกลุ่ม บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัดได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 101 ครบทุกโรงงาน นอกจากนี้ในปี 2546 บริษัทฯได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทโรงงาน 106 ที่ถังจัดเก็บเพื่อดำเนินการผสมน้ำมัน และสารละลายใช้แล้วก่อนนำไปใช้ในเตาผลิตปูนซีเมนต์
ในปี 2549 บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งมีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยได้เข้าถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมด และทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โดยเตาผลิตปูนซีเมนต์อย่างครบวงจรที่สุด